background

کاربرد سولفات آمونیوم در کشاورزی

  • صفحه اصلی
  • کاربردها
  • کاربرد سولفات آمونیوم در کشاورزی

کود سولفات آمونیوم کریستال کاربردهای ویژه ای در صنعت کشارزی دارد. یکی از کاربردهای اصلی کود سولفات آمونیوم تامین نیاز ازت و گوگرد در گیاهان و در نتیجه افزایش رشد، عملکرد و بهبود کیفیت در محصولات کشاورزی می باشد. همچنین کاربرد این محصول در زمینه اصلاح خاک های قلیایی و کاهش  PH، نیز بسیار حائز اهمیت می باشد. در اکثر اراضی قلیایی و شور، مصرف سولفات آمونیوم به دلیل جذب سریع توسط گیاه نسبت به مصرف اوره ترجیح داده می شود.

این محصول به رنگ سفید و به صورت نمک پایدار در آب می باشد. کود سولفات آمونیوم کریستاله به دلیل مقاومت بالایی که در برابر آبشویی دارد، کود مناسبی برای مصرف در شالیزارها می باشد. سولفور موجود در کود سولفات آمونیوم کریستال جایگزین کلسیم می شود و باعث اسیدی شدن خاک می گردد. به همین دلیل مصرف این محصول با کودهای فسفاته توصیه می شود تا محیط برای جهت جذب کودهای فسفره آماده گردد.

 

# سولفات آمونیوم
# کشاورزی
کاربرد سولفات آمونیوم در خرما

کاربرد سولفات آمونیوم در خرما

مشاهده بیشتر left-arrow

درحال پردازش ...