background

کاربرد سولفات آمونیوم در خرما

  • صفحه اصلی
  • کاربردها
  • کاربرد سولفات آمونیوم در خرما

بهترین کود ازت (نیتروژن) برای خرما نیتروژن مهمترین عنصری است که درخت نخـــــــل خرما به آن نیاز دارد. کودهای شیمیایی به دلیل غلظت مناسب و همچنین راحت تر در دسترس قرار گرفتن توسط گیاه، گزینــــــه مناسبی است.

# خرما
# کشاورزی
# سولفات آمونیوم
# کریستال
# بارنو

درحال پردازش ...