background

گوجه فرنگی

  • صفحه اصلی
  • نحوه استفاده
  • گوجه فرنگی

یکی از بهترین کودها برای کاشت گوجه فرنگی کود سولفات آمونیوم می‌باشد.
استفاده از کود سولفات آمونیوم در خاک های آهکی و قلیایی مناسب تر از کود اوره می باشد. استفاده از کود سولفات
آمونیوم برای گوجه ، به تشکیل و تکامل آن کمک می کند و برای رشد بیشتر و باکیفیت تر شدن گیاه مناسب است. استفاده
از کود سولفات آمونیوم برای گوجه ، باعث بهتر شدن شکل گوجه هم می شود.
در کل با توجه به آزمون خاک به شما توصیه می شود که ۲۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم سولفات آمونیوم را در بازه های زمانی
مهم در هنگام رشد گیاه گوجه فرنگی تقسیم و مصرف کنید. دقت کنید که استفاده بیش از حد از این کود باعث حساسیت در
گوجه می شود. به همین دلیل با توجه به نیاز گیاه و نوع و شرایط خاک از این محصول استفاده کنید.
طرز استفاده از کود سولفات آمونیوم به این صورت است که باید محصول خودتان را در ابتدا آنالیز کنید و ببینید که چه
مقدار سولفات آمونیوم نیاز دارد، اما برای مصرف کردن سولفات آمونیوم یک استاندارد جهانی وجود دارد که در ادامه به
آن اشاره خواهیم کرد.
زمانی که کاشتی را روی زمین های زراعی انجام می دهید، چیزی بین ۴۰۰ الی ۳۰۰ کیلوگرم کود آمونیوم سولفات را
استفاده کنید.
در فصل بهار برای هر درخت 1 کیلوگرم کود سولفات آمونیوم مناسب است.

در گلخانه ها که امکان دارد بعضی مواقع باغچه باشد اگر گیاه باشد برای هر گیاه ۱۵ کیلوگرم و اگر باغچه باشد برای
هر متر مربع ۲۵ گرم کود سولفات آمونیوم استفاده کنیم.

# گوجه فرنگی
# سولفات آمونیوم کریستال
# بارنو

درحال پردازش ...