background

کاربرد سولفات آمونیوم در دامداری و مرغداری

  • صفحه اصلی
  • کاربردها
  • کاربرد سولفات آمونیوم در دامداری و مرغداری

برای مقابله با بیماری کوکسیدیوز باید مرغداری به روش خاصی ضد عفونی شود که سولفات آمونیوم در مرحله  سوم ضد عفونی در صورتی انجام می شود که گله قبلی دچار کوکسیدیوز بوده باشد.

# مرغداری
# گاوداری
# سولفات آمونیوم

درحال پردازش ...