background

کاربرد سولفات آمونیوم در آتشنشانی

  • صفحه اصلی
  • کاربردها
  • کاربرد سولفات آمونیوم در آتشنشانی

انواع پودرهای خاموش کننده آتش با توجه به مواد اصلی موجود در آن و اینکه برای مقابله با چه نوع آتش سوزی از آن ها استفاده می شود، به دسته های مختلفی تقسیم می شوند.

# آتش نشان
# سولفات آمونیوم

درحال پردازش ...